Your partner for healthy Flow of Life

 
voda.png

O nás

AMS vyvíjí, vyrábí a dodává ucelená řešení (přístroje, software a služby) pro včasnou a neinvazivní diagnostiku a terapii pro tepenný, žilní a lymfatický systém se specifickým zaměřením na diabetické pacienty a další skupiny s kardiovaskulárními rizikovými faktory. Naším cílem je prevence vážnějších cévních obtíží díky včasnému záchytu a aplikaci vhodných terapií v ranných stádiích problémů včetně využití přirozeného prostředí pacienta.

Přidaná hodnota pro naše zákazníky

  1. Výrazné snížení či přímo eliminace rizika vzniku syndromu diabetické nohy

  2. Zásadní snížení nákladů na zdravotní péči o více než 30%

  3. zásadní zvýšení kapacitních možnosti a pokrytí násobně vyššího počtu pacientů

 

Kromě našich vlastních produktů rovněž nabízíme inovační řešení od spolupracujících partnerů pro oblasti

  • rehabiltiace a telerehabilitace

  • dermatologie a estetické medicíny

© 2021 Advanced Medical Solutions, s.r.o. | Design by Petr