top of page

HOMEBALANCE

výhradní zastoupení

PRO ZDRAVOTNICKÁ ZAŘÍZENÍ A PACIENTY

Variabilní využití

Homebalance je interaktivní pomůcka, využívaná v rehabilitaci pacientů s poruchou rovnováhy různého původu. Je certifikovaná jako zdravotnický prostředek třídy I.

V rehabilitačním lékařství je systém používán v rámci komplexní terapie u pacientů po poškození mozku v akutním, ale také v chronickém stádiu onemocnění, kdy již konvenční léčba často nepřináší výrazné zlepšení. V pediatrii je využíván zejména u poúrazových stavů nebo u dětské mozkové obrny. U seniorů nachází uplatnění především v prevenci pádů z důvodů poruch rovnováhy. Systém je též možné využít ve fyzioterapii u pacientů po ortopedických operacích a se sníženou pohyblivostí dolních končetin. Homebalance je využíván ve zdravotnických zařízeních, v komunitních centrech nebo v domácím prostředí.

banner.png

Popis systému

Systém Homebalance je s ohledem na domácí využití sestaven z běžně dostupných, přenosných a lehkých komponent.

hb.png

Terapie hrou

Nácvik rovnováhy probíhá formou hry. Pacient stojící na stabilometrické plošině má za úkol měnit pozici zobrazeného objektu změnami polohy svého těžiště. Úlohy jsou kombinovány s tréninkem kognitivních funkcí. 

Scény s audiovizuální zpětnou vazbou je možné ovládat také bez využití plošiny náklonem tabletu a pohyby horních končetin.

Terapie s využitím systému Homebalance má příznivý efekt zejména na stabilitu, koordinaci pohybů, prostorovou orientaci, délku reakční doby, paměť, pozornost, motivaci k pravidelnému cvičení a psychickou pohodu uživatele.

Homebalance poskytuje možnost efektivnějšího tréninku v domácím prostředí, monitoringu a automatického vyhodnocení průběhu cvičení.

Systém umožňuje rychlou objektivní diagnostiku poruch rovnováhy. Výsledky a grafy jsou ukládány do přehledného archivu pro zpětné vyhodnocení.

HA3A9079 (1).jpg
HA3A9091.jpg
HA3A9114 (1).jpg
HA3A9119.jpg
bottom of page