VLab-4000

Pletysmografický přístroj pro kompletní cévní diagnostiku

 

Přístroj VLab-4000 je určen pro neinvazivní diagnostiku, screening a monitoring systému cév na základě metod pletysmografie (vzduchové a optické). Vyhodnocuje kvalitu perfuze na periferii, zejména na dolních končetinách. Systém v sobě implementuje diagnostické metody pro kompletní tepennou, žilní a lymfatickou diagnostiku.

Ischemická choroba dolních končetin (ICHDK)

Diabetes mellitus (DM)

13% celosvětové populace je postiženo ICHDK

60 tisíc lidí ročně onemocní diabetem

200 milionu je ohroženo vývojem ICHDK

42 tisíc je nemocných s diabetickou nohou

70% pacientů s ICHDK nemají klasické příznaky a zůstanou tak nediagnostikovaní

>9 tisíc amputací

STOP

amputacím!

Většina diabetiků trpí těžkým postižením cév díky pozdní nebo chybějící diagnostice. Nicméně těmto vaskulárním problémům lze předcházet. Naší motivací je prevence těchto obtíží a podpora zdraví cév. Naše řešení zachraňují končetiny a jsou klinicky a ekonomicky efektivní.

 

Sledováním stavu cév končetin

 • Všem pacientům s bolestí v končetině suspektní z ischemické etiologie

 • Pacientům s nehojícím se kožním defektem

 • Lidem ve věku 50 – 69 let, pokud mají vyjádřený rizikový faktor vzniku kardiovaskulárního onemocnění (zejména DM)

 • Všem nad 70 let věku

 • Hypertonikům a diabetikům minimálně 1x ročně

Indikace

 • Podezření na uzávěrovou chorobu tepen končetin (ICHDK, ICHHK)

 • Diabetes mellitus

 • Podezření na chronickou žilní nedostatečnost

 • Sledování účinků léčby žilních a tepenných onemocnění

 • Bolest a otok dolních končetin

 • Preventivní screeningová diagnostika pro cévní choroby dolních končetin

 • Screeningová diagnostika nemoci z vibrací (profesionální vazoneuróza)

 • Screeningová diagnostika v preventivní kardiologii u pacientů po cévní mozkové příhodě 

nebo infarktu myokardu

 

Medicínské obory

 • Angiologie

 • Diabetologie

 • Všeobecné praktické lékařství

 • Vnitřní lékařství

 • Pracovní lékařství

 • Preventivní kardiologie

 

Metody

Přístroj VLab-4000 v sobě integruje následující metody pro kompletní diagnostiku

 • Tepenný přítok

 • Žilní reflux

 • Pulzní vlna

 • Prstové tlaky

 • Pletysmografie prstů horních končetin s chladovým testem

 • Žilní polohové testy

 • Zátěžová pletysmografie

 • ABI - index kotník paže (ankle-brachial index) s optickou registrací pulzů

 • TBI - index (toe-brachial index) s optickou registrací pulzů

 

Vlastnosti a výhody

 • Nejvíce EBM metod na trhu

 • Integrace diagnostických metod pro tepenný, žilní i lymfatický systém

 • Unikátní metody a pokročilé algoritmy pro vyhodnocení pulzní vlny

 • 2v1 – kombinovaná metoda pro měření tepenného a žilního systému vsedě

 • Telemedicínská nadstavba

90% Specificita

85% Senzitivita

Vyšetření, které (je)

 • Snadné

 • Rychlé 

 • Přesné

 • Bez nutnosti přítomnosti odborného personálu

 • Umožňuje podstatně navýšit kapacitu vyšetření a sledování vysokého množství pacientů se současnými minimálními časovými nároky lékaře

 

Jednoduchost, kterou oceníte

 • Hlasový průvodce

 • Nenáročná obsluha

 • Automatické vyhodnocení

Telemedicínská platforma

Systém VLab-4000 je připraven na tzv. multiplikační použití. Kdy např. jeden lékař může mít ve svých dalších ambulancí nainstalované další přístroje a může provádět diagnostiku na dálku (distančně). V praxi to funguje tak, že zdravotní sestra případně i nezdravotní pracovník provede měření a data z měření jsou následně vzdáleně dostupná příslušnému lékaři. 

Dalším příkladem využití této telemedicínské platformy je použití v rámci menších měst a obcí, jakožto měřících bodů. Tento tzv. „point-of-care“ program umožňuje poskytovat včasnou a pravidelnou diagnostiku lidem v menších městech za simultánní vzdálené supervize smluvním lékařem. 

 

Reference

Poliklinika Agel Praha Italská

IKEM Centrum diabetologie – podiatrická ambulance

Cévní a interní ambulance MUDr. Martin Petrlík

Vascular, Cévní ambulance Brno, MUDr. Václav Pecháček

Medispa srl – Itálie

Angiologická ambulancia Univerzitná nemocnica Bratislava, MUDr. Ewald Ambrózy

Klinika Sao Jao da Reserva – Brazílie

Poliklinika Žďár n. Sázavou

Vykazování zdravotních výkonů

Přístroj VLab-4000 je kompatibilní pro aplikaci následujících zdravotních výkonů.

Číslo

Název

Celkem bodů

Omezení frekvencí

Odbornost

12235

Pletysmografie tepenného nebo žilního systému

141

7/1 den, 45/1 rok

angiologie;

dermatovenerologie

41050

Prstová pletysmografie zátěžová

511

1/1 den, 6/1 rok

pracovní lékařství

12024

Měření ABI  (indexu kotník – paže)

129

1/1 rok

angiologie; diabetologie; všeobecné praktické lékařství

Technické parametry

Přenosný diagnostický systém určený pro neinvazivní diagnostiku vaskulárního systému končetin

Počet kanálů pro optickou pletysmografii

4

Počet kanálů pro vzduchovou pletysmografii

2

Rozměry (š x v x h)

280 x 75 x 200 mm

Váha

1860 g (s baterií a bez příslušenství)

Napájení

7,4 V Li-ion baterie

Tlak v manžetách

0–250 mmHg

Tolerance měření tlaku

+/- 3 mmHg

Vlnová délka optického senzoru

525 nm

Třída zdravotnického prostředku

IIa

Metoda měření ABI a TBI indexu

Optická registrace pulzů

Měření prstových tlaků

4 končetiny zároveň

Měření pulzové vlny optickou metodou

4 místa zároveň

Měření pulzové vlny vzduchovou metodou

2 končetiny zároveň

Měření žilně svalové pumpy

Minimální požadavky na ovládací PC

2 končetiny zároveň

Min. 4 GB RAM, min. rozlišení 1366x768, procesor i3 a lepší, Windows 10

Příslušenství

2x malá manžeta, 2x velká manžeta, 2x extra velká manžeta, 2x prodlužovací hadice k manžetám, 4x optický senzor, 1x redukce 1->4 pro měření prstových tlaků na všech končetinách současně, 1x redukce 1->2 pro měření prstových tlaků na dvou končetinách současně, 2x baterie (1x náhradní), 1x nabíječka baterie

Produktový list VLab 4000

© 2021 Advanced Medical Solutions, s.r.o. | Design by Petr